Izgara Atıkları Arıtımı

HUBER Izgara Atıkları Arıtım Sistemleri

  • Her uygulama için optimum sistemler
  • Yüksek susuzlaştırma verimliliği
  • Maksimum yıkama derecesi
  • Azalan bertaraf maliyetleri

Atıksu arıtımında ilk adım normal olarak ızgaralar aracılığı ile atıksudan katıların çıkarılmasıdır. Çıkarılan ızgara artıkları, evsel atıkları, tortulu maddeleri, tuvalet kağıtlarını ve mineral katı cisimleri içerir. Izgara atıkları miktarı sadece ızgaranın ayırma ölçüsüne bağlı değildir aynı zamanda kanalizasyon sisteminin tipine de bağlıdır.

Daha Fazlası ...Kapat

Evsel ızgara artıklarının katı oranı ızgara tipine bağlı olarak % 10 ile % 25 arasında değişiklik gösterir. Katıların yaklaşık olarak % 90’ı uçucudur (organik).

Çok yüksek su içeriği, heterojen bileşimi ve estetik olmayan görünümünden dolayı ızgara artıkları bertaraf edilmeden önce arıtılmalıdır.

Izgara artıkları arıtımının en iyi metodu yıkama presi ile yıkama ve sıkıştırmadır. Tortulu madde ve diğer organik materyaller giderilir ve çıkan su atıksu içine geri gönderilir. Sonuç olarak, iyi bir yıkama presi biyolojik artıma prosesindeki BOD5 yükünü % 6 civarında arttırır.

Yıkamadan sonra, ızgara artıkları, su içeriğini azaltmak ve katı konsantrasyonunu artırmak için sıkıştırılır. Susuzlaştırma yıkama esnasında organik materyallerin çıkarılması ile geliştirilir. İyi bir yıkama presi % 80’e kadarlık bir kütle ve hacim azaltımını sağlar.

Bir yıkama presi ızgara artıklarının kütlesini ve hacmini ve dolayısıyla bertaraf maliyetlerini azaltır.