Kum Ayırma ve Arıtma

Her uygulama için optimum sistem!

Kapsamlı ürün gamımız size her türlü kum ayırma uygulaması için, uzun ya da dairesel kum tutucuları ve komple tesisler ile tam mekanik atıksu arıtımında tek ve kompakt bir ünitede en iyi çözümü sunar.

Geniş değişen deneyimimize ve uzmanlığımıza dayanarak, HUBER Mühendisleri belirgin ihtiyaçlarınız için size özel, komple kum arıtma sistemimizi tasarlayacaktır. Tüm kum arıtma süreci adımları gelişmiş HUBER donanımı ile güvenilir bir şekilde yerine getirilecektir.

Sistemler

Kum Ayırma

Kum Ayırma

Atıksu arıtma sistemlerinin güvenirliği için atıksu ile taşınan kumun ve çürüyebilen organik materyallerden diğer mineral maddelerin ayrılması gerekmektedir. Kum, çakıl ve diğer mineral maddelerin ayrıştırılması atıksu arıtma tesislerinin işletme güvenirliği için istenmektedir.

İyi bir kum ayırma işlemi, havalandırma tanklarında ve çürütücülerde oluşacak kum birikintisi, pompalar gibi malzemelerde oluşacak aşınma ve çamur bunkerleri ve hatlarında tıkanma gibi operasyonel birçok problemi ortadan kaldırır. Mineral maddenin mümkün olduğunca çıkarılmasıyla birlikte, mümkün olduğu kadar fazla organik madde atıksu içinde kalmalıdır. Kum yakalama oranı testi genellikle 0.2 mm kadar bir tane parçacık boyutu ile yapılır. Birleşik kanalizasyon sistemlerinde, yaklaşık 60 lt kum, 1000 m³ atıksudan çıkarılabilir. En sık kullanılan kum ayırma sistemleri, kum kanalları, dairesel kum tutucular ve girdap kum tutuculardır. Kum, ya yer çekimi (kum kanalları) ya da merkez kaç kuvveti (dairesel ve girdap kum tutucular) ile ayrılır.

Kum Arıtımı

Kum Arıtımı

Kum ve mineral maddeler, atıksu artıma tesislerinde ya da kanalizasyonlarda ve yol temizliğinde oldukça değişkenlik göstermektedir. Az çok organik partiküllerle kontamine olmuştur ya da evsel atıklara benzer diğer yabancı maddeler olabilirler. Heterojen karışımlar sonucu ortaya çıkan bu tip bir kontaminasyon, %40 ila %70 oranı arasında nispeten düşük kuru kalıntı içerir ve kızdırma kaybı %10-%80 aralığında nispeten yüksek kayıp oluşur. İyi bir kum artıma sisteminin amacı 0.20 mm boyutuna kadar olan kum taneciklerini gidermektir ve kontamine malzemeden değerli geri dönüştürülebilir kum ve mineral fraksiyonu ayırmaktır.

Kum ayırma işlemi sonucunda ortaya çıkan nihai ürün düşük bir kızdırma kaybı (<%3) ve yüksek KM (>%90) ile değerli ürün olarak kabul edilir. Kum arıtma işlemleri yeniden ve geri dönüştürülebilir ürün olarak ikincil ham madde sağlayabildikleri için bertaraf maliyetlerini azaltır.

Üretim kaynağına bağlı olarak, işlenecek kirlenmiş kum kompozisyonu önemli ölçüde değişebilir. Hangi işlem sisteminin en iyi olduğunu belirlemek için karar verici faktör arıtma tesisinin kavram planı olacaktır.

Atıksu arıtma tesislerinden kum arıtımı

Eğer işlem görecek madde atıksu arıtma tesislerindeki kum tutuculardan gelen kum ise, en iyi ürün dünyaca güvenirliği kanıtlanmış HUBER Kum Yıkama Tesisi’dir. HUBER Kum Yıkama Tesisi, kum içindeki organik maddeleri yıkayarak arıtılmış kumun kızdırma kaybını %3 değerinin altına çeker. Bu sayede, düşük maliyetli kum bertarafı ya da doğrudan yeniden kullanım olanağı sağlar.

Bu arada, birçok ülke yıkanmış kum gereksinimlerini tamamlayan mevzuata sahiptir. Ancak uygulamada, sadece organik ve mineral maddenin etkili olması değil aynı zamanda ince kum tutma da belirleyicidir. HUBER Kum Yıkama Tesisi bu gerçeği dikkate alır.

Kanalizasyon ve yol atıklarından gelen kumun arıtımı

Kanalizasyon, yol çukurları ya da yol atıklarından genel kumlar için tek tek kum arıtma sistemlerinin tasarlanması gerekir. Sistem kapasitesi, giren malzeme bileşimi ve talep edilen malzeme çıkışına bağlı olarak, artıma teknolojisi şu ana işlem adımlarının özel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış olmalıdır: kabul tankı, yabancı madde ayırma, ön sınıflandırma için yıkama tamburu, organik malzemenin ayrılması için kum yıkama tesisi.

Kum arıtımı için gerekli olan yıkama suyu arıtımı ve harici besleme temin edilemiyorsa, su geri dönüşümü için ek yıkama suyu arıtma ünitesi seçenek olarak sunulabilir. Komple kum arıtma sistemleri geliştirmede dünya çapındaki deneyim zenginliğine dayanarak, HUBER her bir kum arıtma projesi için özel bir konsept sunabilmektedir.

Dokümanlar