HUBER řešení pro úpravu kalů

Čím lépe ošetříme odpadní vodu, tím více kalu vyprodukujeme. Primární kal se skládá z pevných částic, které byly obsaženy v surové odpadní vodě, sekundární kal obsahuje biomasu, která byla vytvořena během biologických procesů při čištění odpadní vody. Eventuelně se můžeme setkat i s terciárním kalem, který vzniká v náročnějších čistících aplikacích při chemicko-fyzikálních procesech.

Nejvýznamnější procesy úpravy kalu obsahují:

  • Zahušťování zkoncentrováním pevných látek
  • Čištění pro odstranění nežádoucích pevných částic
  • Desinfekci pro inaktivaci patogenních látek 
  • Odvodněníg mechanickým zmenšením podílu vody
  • Sušení odpařením
  • Spalování tepelnou oxidací organické sušiny

Nabízíme vysoce účinné řešení HUBER pro úpravu kalu od zahuštění, po jeho opětovné využití.