HUBER řešení pro mikrofiltraci

HUBER nabízí spolehlivé a inovativní řešení pro pokročilé zpracování odpadních vod.

Tyto technologie vedou k výraznému zlepšení kvality výsledného produktu přidáním následujících technologických stupňů (jak pro surovou, tak i pro biologicky ošetřenou odpadní vodu):
 

Pro pokročilé zpracování odpadních vod jsou do čistícího procesu po biologickém ošetření zahrnuty technologie pískových filtrů, nebo mikrosít.
Více...

Mechanické přečištění je následováno mikrofiltrací za účelem odstranění velmi jemných nečistot a (po usazení a flokulaci) nečistot rozpuštěných. Tímto způsobem může být za splněním určitých podmínek nahrazeno nákladné biologické ošetření.
Více...