Zařízení pro kanalizaci a dešťové vody

Stroje a systémová řešení pro dešťové vody a kanalizační management

Pokrokové čištění smíšených a dešťových vod v komunálních jednotných kanalizacích je jedním z hlavních úkolů při řešení trvalé ochrany vody a životního prostředí. Díky nové výstavbě a rekonstrukcím stávajících čistíren odpadních vod se výrazně zlepšuje kvalita mnohých vodních toků.

Přes veškerou snahu však stále přetrvávají ekologické deficity. Příčiny je třeba hledat v odlehčování jednotných a decentralizovaných kanalizací při výskytu dešťových srážek, během kterých se dostávají do toků plovoucí nečistoty ze stokové sítě. V zájmu cílevědomé ochrany životního prostředí je třeba do budoucna počítat s přijetím vhodných opatření pro minimalizaci těchto deficitů.