HUBER řešení pro úpravu splaškových kalů

V místech, kde není v možné napojení na stokovou síť odvádějící splaškové vody do čistírny odpadních vod je třeba vybudovat speciální čištění splaškových kalů. (Viz také SeptageTreat pro centralizovanou úpravu a opětovné využití vysoce septického kalu).

Na přítoku je kontrolován objem a pH příchozího kalu. Z každé dávky je automaticky odebrán a ponechán vzorek. Jednotlivé výstupy jsou zaznamenávány na paměťovou kartu, což umožňuje následný download dat do počítače.

Pevné látky jako třeba jemné částice, písek a štěrk jsou odstraňovány pomocí HUBER Kompaktního zařízení, alternativním řešením je prací buben. Mechanicky předčištěný splaškový kal je poté odvodněn šnekovým lisem HUBER. Po kompostování je upravený splaškový kal použit nejlépe jako umělé hnojivo.

Filtrát je upravován prostřednictvím HUBER Membránového bioreaktoru,z něhož se recykluje výtoková odpadní voda pro další procesní účely (především praní apod.)

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Scheme: Steps of our SeptageTreat® solution for the treatment and reuse of septic sludge

System Description

Septic sludge smells like foul eggs and is highly corrosive. It contains grit and gravel as well as all kinds of debris that can pass through a commode.

Septic sludge is supplied with tanker vehicles and directly discharged into a HUBER ROTAMAT® Complete Plant for complete mechanical pre-treatment. A Fine Screen and Grit Chamber are integrated in this unit. The fine screen simultaneously washes, dewaters and compresses the removed screening, which are disposed of as solid waste. Mineral solids are removed from the grit chamber and classified; then they are washed and dewatered in our Grit Washer. The well washed mineral product is reusable as construction material, e.g. for road bedding.

After all disturbing solids have been removed by pre-treatment, the septic sludge is dewatered in our ROTAMAT® Screw Press. The sludge cake is then composted for aerobic stabilisation and pathogen reduction.

Alternatively, thin septic sludge is concentrated in our ROTAMAT® Screw Thickener and then stabilized in an anaerobic digester. The generated digester gas is used for cogeneration of power and heat. Sludge dewatering occurs after digestion.

The produced compost or digested sludge is land applied as fertilizer and for soil improvement, or used as soil material for landscaping or land reclamation.

We treat the filtrate from sludge dewatering in a HUBER Membrane Bio-Rector. The effluent containing no solids and bacteria is recycled as process water (wash and spray water). Surplus effluent can be used for irrigation (it contains dissolved N and P nutrients).

All HUBER machines are completely enclosed to prevent odour nuisance, and the entire HUBER equipment is made of corrosion-resistant stainless steel.

Řešení

Downloads

Fotografie

Fotografie

ROTAMAT® Sludge Screening Plant Ro 3
ROTAMAT® Sludge Screening Plant Ro 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
HUBER Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor
HUBER Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor
 
 

Produkty