HUBER řešení pro sušení kalů

Čistírenské kaly jsou sušeny z důvodu minimalizace jejich objemu a úspory nákladů na jejich odvoz, případně skládkování. Nakládání s vysušeným kalem a jeho skladování je totiž snadnější. Suchý kal může být použit jako palivo. Svými kalorickými hodnotami se podobá hnědému uhlí.

Během termálního sušení se vypaří téměř veškerá voda (povrchová, kapilární i vázaná). Termální sušení vyžaduje vhodný zdroj tepla. Ideální je kombinace elektrických topných těles s recirkulací odpadního tepla, která může výraznou mírou přispívat k dosažení požadovaných tepelných podmínek. Tímto systémem je docíleno podílu sušiny v kalu 90 %, i více.

Poskytujeme dva rozdílné druhy HUBER sušičů kalů:

  • Pásové sušiče za středních teplot používající sušení pomocí proudícího horkého vzduchu (80 – 130° C). Suchý produkt z tohoto zařízení se vyznačuje obsahem sušiny 65 – 90 %. Kal může být v tomto zařízení současně dezifikován.
  • Solární sušení využívající především sluneční energii, ale i energii z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů. Tyto systémy dosahují výsledného podílu sušiny přes 65 %. Solární sušení je vhodné hlavně pro malé a střední ČOV.