HUBER řešení pro čištění a filtraci kalů

Nežádoucí pevné látky (např. plasty, vlasy a vlákna) jsou odstraňovány pomocí síta, aby nedocházelo k  přerušování či narušování následných procesů čištění kalů a podobně.

Dokonce i v případech, kde již byla surová voda jemně přecezena, mohou být pomocí kalových sít / česlí odstraňovány zbývající pevné látky. Většina příchozích kalů obvykle obsahuje nežádoucí pevné látky a musí být cezena.

  • Naše kalová síta slouží k předčištění dovážených kalů, např. splaškových kalů ze septiků apod. Shrabky jsou současně proprány a zhutněny.
  • HUBER prací bubny odcedí z kalů hrubé materiály, které jsou ještě přímo v bubnu proprány a zhutněny.
  • Pro odstranění nežádoucích pevných látek (např. vlasů, vláken apod.) používáme rovněž Strainpress® separátor hrubých částic. Kal je čerpán skrz jednotku, odstraněné látky jsou zároveň zhutňovány.