Sušení stokových kalů

Časové a prostorové požadavky pro sušení stokových kalů jsou silně závislé na dostupném zdroji tepelné energie.

Solární sušení kalů využívá volnou sluneční energii. V závislosti na povětrnostních a jiných podmínkách tato energie bohužel není dostatečně dostupná během celého roku a už vůbec ne 24 h/den.

Z důvodu redukce prostorových požadavků, ale i z důvodu nepřetržitého sušení během celého roku i nocí, je vhodné zajistit jiný dodatečný zdroj tepelné energie pro sušení.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Ideální zdroj recyklované tepelné energie je v odpadní vodě, která sice není příliš horká, ale je dostupná na každé ČOV. Použitím tepelných čerpadel můžeme navýšit získávanou teplotu až na úroveň, která umožňuje tepelnou energii spolehlivě a efektivně použít pro sušení kalů za nízkých teplot.

Tepelné čerpadlo vytváří od 4 do 6 kWh použitelné tepelné energie.

Řešení

Produkty