HUBER řešení pro retenční nádrže

Nabízíme rovněž několik účinných sít pro přelivy retenčních nádrží: Náš systém ROTAMAT® čištění na přepadech RoK 1 je instalován na zadní straně přelivné hrany, zatím co RoK 2 je instalován na přední straně této hrany. Obě tyto zařízení jsou dodávány s půlkruhovým perforovaným sítem, které je čištěno rotačním šnekem s kartáčem. Nabízíme také jako volitelnou možnost přidání hradících přelivů pro měření průtoku a speciální vtokové usměrňovače.

Jako zařízení pro vybavení šachet dodáváme také rozsáhlý sortiment komponentů z nerezové oceli, jako jsou kryty, žebříky, schodové stupně, zábradlí, servisní vstupy a dokonce i kompletní prefabrikované šachty.